سه شنبه 5 اسفند 1382

شكست سنگين اصول گرايان در انتخابات مجلس هفتم در تبريز، پيمان پاک مهر

تبريز نيوز: سرويس سياسي : انتخابات تبريز به دور دوم كشيده شد و شاخص ترين چهره چند درصدي اصول گرايان در تبريز تنها با 6 % و بقيه ,زير 4% آراي واجدين شرايط را به خود اختصاص دادند .

وي , كه در جريان حمله مسلحانه 20 تير 78 به دانشگاه تبريز , فرمانده وقت بسيج آذربايجان شرقي را به عهده داشت , به عنوان شاخص ترين چهره مورد حمايت اصول گرايان و راست افراطي در تبريز فقط موفق به كسب 6% آرا شد .

در برخي از مصاحبه هاي انتخاباتي و تراكت هاي تبليغي از وي به عنوان دكتر و استاد دانشگاه نام برده شده است .

وي , در دانشگاه آزاد اسلامي تبريز , دروس عمومي و تخصصي ترم اول و دومي ها ي مربوط به معارف اسلامي و ريشه هاي انقلاب اسلامي و دروسي از اين دست را تدريس مي كند .

شاخص ترين چهره چند درصدي اصول گرايان , تنها , در دانشگاه آزاد اسلامي كه از ارگان هاي جناح راست به شمار مي آيد با عنوان " استاد" مشغول تدريس است .

وي مدير مسيولي هفته نامه ارزشي "ميثاق" در تبريز را به عهده دارد كه از ارگان هاي مطبوعاتي اصول گرايان و بسيج به شمار مي آيد .

همچنين فرد ديگري از اصول گرايان كه از وي به عنوان "سردار" نام برده مي شود تنها حدود 5 /3% آرا را در تبريز به خود اختصاص داده است .

حتي يك روحاني كه خود را "كارشناس مسلمانان آلمان " دانسته و در نوشتن "حمله نامه هاي سرگشاده " عليه اصلاح طلبان دست بالايي دارد , عليرغم تلاش يك ساله خود حدود %5 آرا را به خود اختصاص داد .

گفته مي شود چنانچه انصار و فرزندان انصارش فقط در حوزه مديريتي و تبليغات ش به او راي داده و دعاي آلماني هاي مسلمان مورد اجابت قرار مي گرفت شايد راي اول حداقلي ها را به خود اختصاص مي داد .

در حوزه انتخابيه تبريز از بين 1.200.000 نفر از واجدين شرايط راي دادن به طور ميانگين , اصول گرايان تنها موفق به كسب حدودا 4% آرا شده و نفر آخر اين تيم كمتر از 3% آرا را به خود اختصاص داد .

اصول گرايان در تبريز پيش بيني مي كردند 35% آرا را به خود اختصاص دهند ولي به جز سيماي كيهان نماي لاريجاني , كسي به آن ها " فتابارك الله " نخواهد گفت .

پيمان پاك مهر – روزنامه نگار در تبريز
www.tabriznews.com
pakmehr88@hotmail.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4993

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شكست سنگين اصول گرايان در انتخابات مجلس هفتم در تبريز، پيمان پاک مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016