يكشنبه 17 اسفند 1382

از خواسته هاى آموزگاران زحمتكش پشتيبانى كنيم، فدائيان خلق (اکثريت)

هم ميهنان!
به فراخوان كانون صنفى معلمان ايران، از امروز شنبه شانزدهم اسفند ماه گروهى از آموزگاران زحمتكش در تهران و چند شهر كشور در دفاتر مدارس دست به تحصن زده اند. فرهنگيان معترض در اعتراض به بى توجهى هاى مسئولين امور به خواست هاى ديرين و برحق شان، اعلام كرده اند كه تا يك هفته از رفتن به سر كلاس هاى درس خوددارى خواهند كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خواست صنفى معلمان، تامين برابرى حقوق آنان با ساير كارمندان دولت و نيز پرداخت هاى معوقه فرهنگيان است كه تا كنون در وجه عمده اش عملى نشده است. كانون صنفى معلمان ايران اعلام كرده است كه عليرغم قول رئيس جمهور در جريان اعتراضات جمعى فرهنگيان در ماه هاى پيش به آموزگاران مبنى بر تامين نظام هماهنگ پرداخت ها براى معلمان، سازمان مديريت و برنامه ريزى باز حاضر نشد به هنگام بررسى تصويب بودجه سال 83 اين تعهد را به اجرا بگذارد.

هم ميهنان!
خواستى بديهى تر و بر حق تر از اين نمى توان سراغ داشت كه يك انسان زحمتكش فرهنگ پرور كشور بخواهد كه با او نيز همان گونه رفتار شود كه با ديگر كارمندان دولتى صورت مى گيرد. آموزگاران كه كودكان و نوباوه گان ما را دانش مى اندوزند و براى فرداى ايران آماده مى كنند، نه تنها بايد از حقوق و مزاياى هماهنگ با ديگر كارمندان دولتى برخوردار شوند، بلكه حتى حق دارند كه از امتيازهاى ويژه اى نيز نصيب ببرند.از آموزگارى كه در سر كلاس درس، مجبور باشد تا همه انديشه خود را صرف چگونگى گذران زندگى خانواده اش با حقوق ناچيز كند، نمى توان انتظار داشت كه با همه وجود خود فرزندان ما را آن گونه كه لازم است آموزش دهد. خواست هاى بر حق آموزگاران، خواست همه خانواده هايى است كه فرزندانشان تحت آموزش اين قشر اجتماعى زحمتكش و فرهنگ پرور قرار دارند. خواست آموزگاران، خواست همگانى است. از اين خواست بر حق حمايت كنيم. از دولت بخواهيم كه بدون هيچ گونه فوت وقت و بى هيچ بهانه و گريزى، به تعهد خود در قبال آموزگاران ميهنمان عمل كند.

آموزگاران و دانش آموزان!
با پيوستن به حركت اعتراضى همكارانتان و آموزگارانتان، اين حركت صنفى را يارى برسانيد. با بخش اندکی از مبالغ هنگفت كه صرف نيروهاى سرکوب و نهادهاى وابسته به دستگاه ولايت فقيه مى شود، مى توان خواست بر حق آموزگاران را پاسخ داد. با حمايت از اين حركت صنفى، از دولت بخواهيد كه به اين مطالبات عادلانه پاسخ دهد.
هيئت سياسى ـ اجرايى سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)
شنبه شانزدهم اسفند ماه 1382

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5424

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'از خواسته هاى آموزگاران زحمتكش پشتيبانى كنيم، فدائيان خلق (اکثريت)' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016