شنبه 23 اسفند 1382

شوراي امنيت ملي رسانه ها را از انعکاس اخبار تحصن معلمان برحذر داشت

بر اساس گزارش هاي رسيده به خبرنامه گويا، شوراي امنيت ملي طي نامه اي که خطاب به مديران مسئول روزنامه هاي کشور ارسال شده، از آنان خواسته است تا در مورد تحصن معلمان مطلبي منتشر نکنند.
اين درحالي است که به دليل وسعت اين اعتراضات آموزش و پرورش نيز اقدام به تهديد معلمان به احضار و پيگرد قضايي کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5632

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شوراي امنيت ملي رسانه ها را از انعکاس اخبار تحصن معلمان برحذر داشت' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016