دوشنبه 7 ارديبهشت 1383

آژانس بين المللي انرژى اتمي تا پايان ماه مي به بازرسي ازايران ادامه مي دهد، ايرنا

وين ، ايرنا : هفتم ارديبهشت ۱۳۸۳ برابر با ۲۶ آوريل ۲۰۰۴
سخنگوى آژانس بين المللي انرژى اتمي امروز دوشنبه در گفت وگوبا خبرنگار
ايرنا گفت : بازرسان اين آژانس تا پايان ماه مي ۱۱( خرداد) به بازرسي هاى
فشرده و دقيق خود از ايران ادامه مي دهند.
"مليسا فلمينگ " هدف از اين بازرسي هاى گسترده و دقيق را تهيه گزارشي
دانست که بايد از سوى آژانس بين المللي انرژى اتمي درباره نيروگاه هاى
ايران تهيه و در اختيار شوراى حکام آژانس در نشست بعدى قرار گيرد.
گزارش هاى آژانس بين المللي انرژى اتمي هميشه دو هفته قبل از برگزارى
نشست شوراى حکام بايد آماده شود.
فلمينگ تاکيد کرد : بازرسان آژانس بين المللي انرژى اتمي تا آخر ماه مي

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به صورت دائمي در ايران حضور داشته و از همه نيروگاه هايي که براى آژانس
داراى اهميت است ، بازديد خواهند کرد.
نشست شوراى حکام در تاريخ ۱۴ ژوئن (۲۵ خردادماه ) برگزار خواهد شد.
فلمينگ درباره تعداد و زمان پرواز بازرسان آژانس بين المللي انرژى اتمي
به ايران توضيحي نداد و تنها خاطرنشان ساخت : بطور معمول در هر سفر به
ايران ۳ تا۵ بازرس حضور دارند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6894

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آژانس بين المللي انرژى اتمي تا پايان ماه مي به بازرسي ازايران ادامه مي دهد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016