چهارشنبه 21 مرداد 1383

روحاني: دروازه‌‏هاي ايران برروي بازرسان سازمان مبارزه با سلاح‌‏هاي شيميايي و آژانس هسته‌‏اي باز است، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
دبير شوراي‌‏عالي امنيت ملي عصر امروز با جان هوارد نخست‌ ‏وزير استراليا ديدار و در خصوص نكات مورد علاقه طرفين گفت و گو كرد؛
به گزارش ايلنا, در اين ملاقات دكتر روحاني ضمن بررسي زمينه‌‏هاي توسعه روابط دو كشور در ابعاد سياسي, اقتصادي و با اشاره به پتانسيل‌‏هاي دو كشور در پروژه‌‏هاي نفت,گاز و معادن از يك‌‏سو و ارتباطات فرهنگي, دانشگاهي و توريسم از سوي ديگر روابط دو كشور را خوب و همكاري‌‏هاي في‌‏مابين را قابل توسعه خواند.
وي همچنين با اشاره به بحران عراق و ضرورت واگذاري سريع حكومت به مردم آن كشور اظهار داشت: هر گونه تاخير در انتخابات آتي اين كشور و يا تاخير در تشكيلات كنفرانس ملي سبب بي اعتماد مردم و نفرت بيش از حد آنان از آمريكا مي‌‏شود. ثبات و امنيت عراق براي ما مهم است. لذا عليرغم مخالفت با حمله و اشغال عراق با شوراي حكومتي آن كشور همكاري نموده و اكنون هم با دولت موقت در حال همكاري هستيم. ما به خاطر مردم عراق كه از ناامني و موقعيت نامناسب بهداشتي رنج برده و از لحاظ معيشتي در سختي قرار دارند تلاش‌‏هاي فراواني از قبيل ارائه سوخت در زمستان براي نجات مردم از سرماي طاقت‌‏فرسا به عمل آورده و كوشيديم امنيت و اميد به آن كشور باز گردد. ايران تمام تلاش خود براي بازسازي عراق را به كار گرفته و در جهت عراقي امن و آباد با يك حكومت ملي و دمكراتيك نهايت سعي خود را به عمل آورده است. كشور ما حاضر است در پروژه‌‏هاي بازسازي عراق با ديگران مشاركت نموده و زمينه‌‏هاي توسعه آن را فراهم آورد.
روحاني در خصوص مبارزه با پديده شوم تروريسم با بيان اين نكته كه تروريسم يك خطر عمده براي بشريت بوده و ضمن جدي بودن در مبارزه با اين پديده از ديگران نيز انتظار دارد در اين مبارزه جدي باشند, آمادگي كشورمان در همكاري با كشورهاي دوست براي ريشه‌‏كني پديده تروريسم را اعلام نموده و اظهار داشت: اين كه آمريكا از منافقين كه يك گروه تروريستي هستند حمايت مي‌‏كند دليل بارزي بر عدم صداقت اين كشور در مبارزه با اين پديده مي‌‏باشد.
وي افزود: هيچ كشوري به اندازه ايران در مبارزه با القاعده فعال نبوده و عليرغم پاره‌‏اي اختلاف نظرها به دنبال دستيابي به يك اجماع جهاني در مبارزه با اين امر مي‌‏باشد.وي با اشاره به ضرورت يكپارچگي جهاني در اين چارچوب آمادگي ايران را براي همكاري با استراليا در جهت مبارزه با تروريسم اعلام كرد.
روحاني همچنين با اشاره به اينكه ايران يكي از قربانيان سلاح‌‏هاي شيميايي بوده و جزو اولين كشورهايي است كه در جهت مبارزه با سلاح‌‏هاي كشتار جمعي اقدام به پيوستن به كنوانسيون‌‏هاي بين‌‏المللي نموده, گفت: مديركل سازمان مبارزه با سلاح‌‏هاي شيميايي كه اخيراً به ايران سفر كرده بود همكاري ايران با اين سازمان را تحسين‌‏آميز خواند و از گسترش همكاري ايران در مبارزه با سلاح شيميايي ابراز رضايت كامل نمود.
وي اظهار داشت: دروازه‌‏هاي ايران بر روي بازرسان سازمان مبارزه با سلاح‌‏هاي شيميايي و آژانس هسته‌‏اي باز است و لذا وقتي كشوري با شفافيت تمام با اين موضوعات برخورد مي‌‏نمايد ديگران حق ندارند اتهامات نابجا به ايران وارد نمايند. زيرا ايران براي رفع تمام شبهات موجود پروتكل الحاقي را امضاء نموده و آ‌‏ن‌‏را داوطلبانه اجرايي كرده است. ما در طول هشت ماه گذشته در سيزده مورد به آژانس حق دسترسي تكميلي داده‌‏ايم كه اين به مفهوم شفافيت كامل ايران مي‌‏باشد.
روحاني همچنين گفت: ايران به هيچ عنوان به دنبال دستيابي به سلاح‌‏هاي هسته‌‏اي نبوده و آماده است در اين زمينه به جهان اعتماد كامل بدهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي اظهار داشت: تنها نگراني ملت ايران اين است كه با بهانه‌‏هاي واهي كساني بخواهند ايران را از حق مشروع و مسلم خود محروم نمايند. ايران فقط طالب تكنولوژي صلح‌‏آميز هسته‌‏اي است و به هيچ عنوان به دنبال انحراف از اين امر نمي‌‏باشد.
در اين ملاقات نخست‌‏وزير استراليا با اشاره به روابط قديمي و دوستانه ايران و استراليا و با بيان ضرورت توسعه همكاري‌‏هاي سياسي و اقتصادي بين دو كشور در مورد عراق گفت: با نظر ايران براي باز گرداندن كنترل عراق به مردم آن كشور كاملاً موافق هستيم. همچنين مايليم انتخابات عراق در زمان مقرر برگزار گردد.
وي اظهار داشت: ما قوياً از اينكه مردم عراق, دولت و نحوه دمكراسي خود را انتخاب نمايند حمايت مي‌‏نماييم. وي در رابطه با سلاح‌‏هاي كشتار جمعي گفت: من مطلع هستم كه كشور شما به طور جدي از اين سلاح‌‏ها در جنگ با عراق آسيب فراوان ديده است. لذا ما از شفافيت شما در رابطه با IAEA حمايت مي‌‏كنيم. ما از دستيابي ايران به كليه حقوق قانوني خود در زمينه تكنولوژي صلح‌‏آميز حمايت مي‌‏كنيم و خواهان رابطه‌‏اي بسيار خوب با ايران هستيم.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/10852

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'روحاني: دروازه‌‏هاي ايران برروي بازرسان سازمان مبارزه با سلاح‌‏هاي شيميايي و آژانس هسته‌‏اي باز است، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016