چهارشنبه 11 شهريور 1383

آژانس بين المللى انرژى اتمى، اظهارات ايران درباه منشاء آثار اورانيوم غنى شده را پذيرفتنى دانست، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۱ / ۰۶ / ۸۳
خارجى.آژانس .اتمى
آژانس بين المللى انرژى اتمى در گزارش جديد خود درباره برنامه هسته اى
ايران ، اظهارات جمهورى اسلامى ايران را درباه منشاء آثار اورانيوم غنى شده
يافت شده در تجهيزات هسته اى ايران پذيرفتنى و قابل قبول دانست .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به گزارش خبرگزارى فرانسه از وين ، آژانس بين المللى انرژى اتمى در اين
گزارش تصريح کرده است که توضيح ايران مبنى بر خارجى بودن منشاء آلودگىهاى
اورانيوم غنى شده يافت شده در اين کشور قابل قبول است .

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11523

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آژانس بين المللى انرژى اتمى، اظهارات ايران درباه منشاء آثار اورانيوم غنى شده را پذيرفتنى دانست، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016