پنجشنبه 12 شهريور 1383

سخنگوى وزارت خارجه: گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى، پيش بينى ما را تاييد مىکند، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۱ / ۰۶ / ۸۳
سخنگوى وزارت امور خارجه ايران درباره گزارش منتشر شده از سوى آژانس
بين المللى انرژى اتمى، گفت : اين گزارش ، به روشنى پيش بينى ما را تاييد
مىکند.
اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه جمهورى اسلامى ايران ، چهارشنبه
شب به نقل از "حميدرضا آصفى" افزود : ما از ابتدا، کار گسترده ، تنگاتنگ و
شفافى با آژانس داشته ايم و فکر مىکنيم که ميان ما و آژانس يا نکته مبهمى
نيست و يا بسيار محدود است .
سخنگوى وزارت امور خارجه ايران ، تصريح کرد : جمهورى اسلامى ايران ، بخوبى
با آژانس همکارى کرده است و اين همکاريها در آينده نيز ادامه خواهد يافت
و جمهورى اسلامى ايران مصمم است که با همکارى آژانس ، در چارچوب پروتکل به
تعهدات خود عمل کند.
وى گفت : در گزارش منتشر شده ، به صراحت اعلام شده که برخى مباحث مرتفع
شده و اين نتيجه بحثهاى فنى است که کارشناسان و دانشمندان ما داشته اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آصفى با اشاره به بخشى از گزارش آژانس گفت : آژانس در اين گزارش
همانطور که از کشورهاى ديگر مىخواهد شفاف سازى کنند، از ما نيز خواسته
است و ما در آينده هم سياست شفاف سازى را ادامه مىدهيم .
سخنگوى وزارت امور خارجه گفت : هرچه بيشتر مىگذرد، بيشتر روشن مىشود که
برنامه ها و فعاليت هسته اى ايران صلح آميز و بدون ابهام و انحراف از
مقررات بين المللى بوده است و نوع همکارى ما با آژانس در مسير درستى است و
در نتيجه همکارى روشن با آژانس ، در انتظار نتايج مطلوب هستيم .
آصفى خاطر نشان کرد : اکنون موضوعات جزيى و کوچک باقيمانده است که
اميدواريم در آينده حل و فصل شود و اگر چه برخى تلاش دارند که هياهو کرده
و فضاسازى کنند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11551

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سخنگوى وزارت خارجه: گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى، پيش بينى ما را تاييد مىکند، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016