پنجشنبه 12 شهريور 1383

واشنگتن پست: براى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت وحدت وجود ندارد، ايرنا

نيويورک ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۱۱ / ۰۶ / ۸۳
به نوشته روزنامه "واشنگتن پست " در روز چهارشنبه ، آمريکا در جريان
نشست آينده شوراى حکام آژانس بين المللى انرژى هسته اى سعى خواهد کرد مسائل
مربوط به فعاليت هاى تسليحات هسته اى ايران ، ارائه فهرستى از مواد و
تجهيزات خريدارى شده از بازار سياه توسط ايران و احتمال دستيابى آن به
طرح هاى تسليحاتى را مورد تاکيد قرار دهد.
آژانس بين المللى انرژى هسته اى جديدترين گزارش خود درمورد بازرسىهاى
انجام شده از برنامه هاى هسته اى ايران به ۳۵ عضو شوراى حکام آژانس را در
نشست ۲۷ شهريور ماه در وين ارائه خواهد داد.
"دافنا لينزر"، گزارشگر روزنامه به نقل از ديپلمات هاى آمريکايى و
اروپايى که از گزارش آينده آژانس (در مورد ايران ) آگاهى يافته اند نوشت :
بازرسان سازمان ملل شواهد مشخصى در مورد اين که ايران داراى يک برنامه
تسليحات هسته اى مخفيانه مىباشد، کشف نکرده اند ولى در عين حال نتوانستند
يک رشته سوءظن ها و پرسش هاى بىپاسخ در مورد فعاليت هاى تهران را روشن
سازند.
لينزر به نقل از ديپلمات هاى مزبور که به شرط فاش نشدن هويت آنها،
موافقت کردند اطلاعات طبقه بندى شده را مورد بحث قرار دهند مىافزايد : ايالات
متحده که معتقد است ايران ۳ الى۵ سال ديگر قادر به ساخت بمب به صورت
مخفيانه خواهد بود، در ماه ژوئن (خرداد ) برخى اطلاعات را در اختيار آژانس
قرار داد.
برخى از اين اطلاعات از جمله اطلاعاتى که از طريق شنود و تصويرهاى
ماهواره اى به دست آمده از سوى بازرسان آژانس تحت بررسى قرار گرفت ولى
اين بازرسىها منجر به هيچ گونه کشفياتى نشد.
ديپلمات هاى مزبور به گزارشگر روزنامه گفتند که هنوز چند مورد از اين
اطلاعات مورد بررسى کامل قرار نگرفته و چند مورد ديگر نيز بسيار نامفهوم
تلقى شده اند.
به نوشته لينزر، گزارش آژانس که به گفته مقامات مزبور از همکارى بيشتر
ايران در ماه هاى اخير ياد خواهد کرد، در زمانى منتشر مىشود که دولت بوش
سعى دارد تشديد فشار بر جمهورى اسلامى را مطرح سازد. کارشناسان گفتند که
يافته هاى ذکر شده در گزارش آژانس که احتمالا روز چهارشنبه علنى خواهد شد،
عامل حساسى در تلاش مزبور خواهد بود.
روزنامه يادآور مىشود که ايالات متحده از حمايت کافى از سوى۳۴ عضو
ديگر آژانس براى ارجاع مساله به شوراى امنيت سازمان ملل برخوردار نيست .
اين شورا مىتواند تحريم هاى بين المللى عليه ايران را مورد بررسى قرار
دهد. ولى مقامات آمريکايى گفتند که براى رسيدن به اين هدف ، به اعمال
فشارهاى خود ادامه خواهند داد.
ايران اصرار دارد که برنامه هاى آن صلح آميز است و در جهت توليد يک منبع
انرژى با ثبات مىباشد و گفته است که مىخواهد از رويارويى در سازمان ملل
اجتناب ورزد. هر دو طرف اميدوارند که گزارش آينده ، به تغيير نظرات شورا
(به نفع آنها ) کمک کند.
واشنگتن پست مىافزايد : انتظار مىرود اطلاعات مربوط به شبکه مخفى
عبدالقادر خان به طور برجسته اى در گزارش آژانس منعکس گردد. بازرسان به
تازگى تعيين کردند که برخى از نمونه هاى اورانيوم پيدا شده در ايران ، به
همراه تجهيزات آلوده خريدارى شده از شبکه مزبور وارد شده است . اين يافته
به مباحثات قبلى ايران مبنى بر اين که حضور اورانيوم به خاطر يک برنامه
مخفيانه براى غنىسازى اورانيوم و ساخت بمب نبوده بلکه به خاطر وجود
تجهيزات آلوده بوده است ، کمک مىکند.
نويسنده گزارش معتقد است : از جمله مواردى که هنوز تحت بررسى قرار دارد
عبارتند از پرسش هاى مربوط به فعاليت هاى بالقوه ساخت تسليحات هسته اى
ايران ، (تهيه ) فهرستى از خريد تجهيزات و مواد توسط ايران در بازار سياه و
(بررسى ) امکان دستيابى ايران به طرح هاى تسليحاتى مشابه با طرح هايى که
ليبى از همين شبکه خريدارى کرده است .


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مقامات آمريکايى مذکور به گزارشگر روزنامه گفتند به منظور وارد آوردن
فشار بر شوراى حکام براى تشديد فشار بر تهران و ارجاع مسئله به شوراى
امنيت ، موارد مزبور را مورد تاکيد قرار خواهند داد.
آنها افزودند که بسيارى از امور، به موضع سه قدرت اصلى اروپا يعنى
فرانسه ، انگليس و آلمان (در شورا ) بستگى خواهد داشت . مقامات اين کشورها
عميقا از (رفتار ) ايران نااميد شده ولى نسبت به ارجاع مسئله به شوراى
امنيت ، که ايران اين اقدام را يک تهديد تلقى خواهد کرد، تمايل ندارند.
واشنگتن پست با اشاره به شکست ابتکار سه کشور اروپايى و گزارش خرداد
ماه آژانس مبنى بر "عدم همکارى کامل ايران " خاطر نشان ساخت که ايران در
واکنش به آن ، فعاليت هاى متوقف شده خود از جمله ساخت سانتريفيوژ را که
قابل استفاده در غنىسازى اورانيوم مىباشد، از سر گرفت .
"اين واکنش ، غير قابل انتظار بود و به روابط بين اروپا و ايران آسيب
رساند."
تحليلگران (به روزنامه ) گفتند که گزارش آينده (آژانس ) بر امکان (از
سرگيرى ) گفتگوها بين دو طرف تاثير خواهد گذاشت .
واشنگتن پست به نقل از "شيرين هانتر" کارشناس در امور ايران در "مرکز
مطالعات راهبردى و بين المللى" نوشت : اگر آژانس بگويد ايران در حال همکارى
مىباشد، در آن صورت هنوز امکان همکارى بين اروپا و ديگر کشورها با آنها
(ايران ) وجود دارد. ولى اگر گزارش مزبور انتقادآميز باشد و نمونه هايى از
همکارى ضعيف يا فعاليت هاى مخفيانه را متذکر شود در آن صورت فشار براى
ارجاع مسئله به سازمان ملل افزايش خواهد يافت .
"فلينت ليورت " عضو سابق شوراى امنيت ملى دولت بوش نيز نسبت به ارجاع
مسئله ايران به سازمان ملل در اين برهه از زمان ابراز ترديد کرد.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11554

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'واشنگتن پست: براى ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت وحدت وجود ندارد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016