يكشنبه 14 تير 1383

شيرين عبادى از رييس جمهورى آمريکا انتقاد کرد، ايرنا


مادريد، خبرگزارى جمهورى اسلامي ۱۴ / ۰۴ / ۸۳
"شيرين عبادى" برنده ايراني جايزه صلح نوبل در اسپانيا از رفتار "جرج
بوش " رييس جمهورى آمريکا در جهان به شدت انتقاد کرد.
براساس گزارشهاى دريافتي، عبادى در ميزگرد "گفت وگوى شرق و غرب" که
با شرکت انبوه افراد بازديدکننده از نمايشگاه جهاني فرهنگها "فروم ۲۰۰۴ "
در بارسلونا برگزار شد، با انتقاد از سياست جنگ پيشگيرانه جرج بوش گفت :
اگر ما واقعا صلح را ميخواهيم بايد به حقوق انسانها و توافقنامه هاى
سازمان ملل متحد احترام بگذاريم .
عبادى همچنين بر لزوم تغيير نگاه غرب به شرق تاکيد کرد و اظهار داشت :
ما ميتوانيم مسلمان باشيم و حقوق بشر و دمکراسي را رعايت کنيم .
وى تصريح کرد : جنگ عليه تروريسم نبايد بهانه اى براى تحقير افراد باشد.
عبادى در بخش ديگرى از سخنانش ، لزوم تلاش دولتها براى حل دودستگي ميان
کشورهاى توسعه يافته و جهان اسلام را مورد تاکيد قرار داد.
وى در اين زمينه از مساله فلسطين و وضعيت فلسطينيها به عنوان "زخمي
بزرگ " ياد کرد که مردم خاورميانه و همه جهان را رنج ميدهد.
"محمود بروجردى" رييس مرکز بين المللي گفت وگوى تمدنها نيز در اين ميزگرد
گفت که مسلمانان واقعي مدافع تروريسم نيستند.
وى تصريح کرد : القاعده هرگز نماينده بيش از يک ميليارد مسلمان در جهان
نيست .
بروجردى همچنين رسانه هاى غربي را بخاطر "خصومت و بدگماني که نسبت به
دنياى اسلام برميانگيزند"، مورد انتقاد و سرزنش قرار داد.


تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"فيدل راموس " رييس جمهورى سابق فيليپين ، "مانوئل مونتوبيو" نماينده
وزير امور خارجه و"فرناندو موران " وزير سابق خارجه اسپانيا نيز در سخناني
ضرورت گفت و گوى بين شرق و غرب را مورد تاکيد قرار دادند.
"ماهاتير محمد" نخست وزير سابق مالزى ، "رابرت کوپر" مديرکل امور
خارجي اتحاديه اروپا و "رايمون پانيکار" فيلسوف اروپايي از ديگر شرکت
کنندگان ميزگرد سه روزه "گفت وگوى غرب و شرق " در بارسلوناى اسپانيا
هستند.
براساس گزارشهاى دريافتي، سالن چندهزار نفرى محل سخنراني عبادى و
بروجردى براى اولين بار چنان از جمعيت پرشده بود که صدها تن فرد مشتاق
نتوانستند در سالن حاضر شوند.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9716

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شيرين عبادى از رييس جمهورى آمريکا انتقاد کرد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016