سه شنبه 3 شهريور 1383

خاتمي از نظر شخصيتي اهل چالش با جريان هاي مقابل پروژه اصلاحات نبود، يدالله اسلامي، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
دبير كل مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي ،معتقد است: خاتمي ايجاد كننده جريان اصلاحات نبود، بلكه برآمده از جريان اصلاحي بود.
يدالله اسلامي در گفت و گو با خبرنگار" ايلنا"، با اشاره به اينكه " قبل از خرداد سال 76 مسائلي نظير انباشت مطالبات عمومي، بي پاسخ ماندن خواسته هاي جامعه و نگاه به تغييرات بنيادي در بخش عمده اي از اقشار اجتماعي شرايطي را به وجود آورد كه تداوم آن وضعيت از ديد مردم قابل قبول نبود"، تصريح كرد: افزايش سطح سواد جامعه، رشد سريع رسانه ها و تغيير و تحولات جهاني فرصتي را فراهم آورد كه نشان از آمادگي كامل جامعه براي پذيرش تغييرات بود و در چنين بستري جنبش اجتماعي دوم خرداد شكل گرفت.
اسلامي با بيان اينكه" خاتمي از روز اول كه به خود قدرت راه يافت، معتقد بود وامدار كسي نيست"،خاطر نشان كرد: ايشان دچار خطاي تحليل شده بود و گمان مي كرد سخنان شيرين وي جنبش اجتماعي را به وجود آورده است، اين تصور گامي بود كه بين ايشان و جنبش اجتماعي فاصله ايجاد كرد.
وي با بيان اين مطلب كه" خاتمي در دوره دوم مسئوليت خود بحث اعتدال را مطرح كرد در حالي كه ابعاد آن را هم نمي شناخت "،گفت: خاتمي از نيروهاي توانمند كشور براي انجام امور استفاده نكرد و شايسته سالاري تبديل به شعاري شد كه تنها تكرار مي شد.
دبير كل مجمع نمايندگان ادوار مجلس با اشاره به اين موضوع كه" ما از نظر ساختاري دچار مشكل هستيم "اظهار داشت: خاتمي از نظر شخصيتي اهل چالش با جريان هاي مقابل پروژه اصلاحات نبود. ايشان از پتانسيل اجتماعي و تواني كه در اختيار دولت بود براي رفع تهديد هاي داخلي و خارجي به نحو مطلوب بهره برداري نكردند.
دبير كل مجمع نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي ،با يادآوري اينكه " خاتمي شعارهاي محوري آزادي، جامعه مدني، حقوق شهروندي را مطرح كرد و فضاي مناسبي براي گفتگو و نقد قدرت فراهم نمود" ،گفت: متاسفانه ايشان از فرصت هاي خوبي كه در حوزه هاي گفتگو، تغيير نگاه جهانيان و حوزه عمومي رخ داد، استفاده نكرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اسلامي با تاكيد براينكه "جريان اصلاح طلبي محدود به گروه هاي چندگانه نيست"،گفت: بدنه جنبش قويتر از مجموعه افرادي است كه دور هم جمع شده اند. وجود نيروهاي حزبي و توانمند مي توانست در به پيشبرد اصلاحات نقش مهمي داشته باشد،اما سهم جريان اصلاح طلبي در سپردن امور به دست اصلاح طلبان به درستي استيفا نشد.
دبير كل مجمع نمايندگان ادوار مجلس ، در پايان خاطرنشان كرد: اميدواريم رئيس جمهور در يكسال باقي مانده تغييري در روش خود ايجاد نمايد و با شجاعتي افزونتر از گذشته به حل مشكلات بپردازد، اين كار حتي در اين يكسال باقيمانده نيزانجام شود به نفع كشور خواهد بود.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11216

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خاتمي از نظر شخصيتي اهل چالش با جريان هاي مقابل پروژه اصلاحات نبود، يدالله اسلامي، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016