جمعه 13 شهريور 1383

امريکا همچنان به ارجاع برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت اصرار دارد، خبرگزاري فارس

:هيات هاي ديپلماتيک امريکا به رغم انتشار گزارش مثبت آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره برنامه هسته اي ايران ،همچنان براي متقاعد ساختن شوراي حکام به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل تلاش مي کنند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن ، وزارت امورخارجه امريکا روز پنج شنبه اعلام کرد ديپلمات هاي امريکايي از جمله کالين پاول ، وزيرامورخارجه امريکا به رايزني هاي فعال خود با 34 عضو شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي در مقر اين سازمان در وين و پايتخت کشورها براي جلب حمايت آنها در نشست 13سپتامبر در جهت ارجاع پرونده برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ادامه مي دهند.
"ريچارد بوچر"، سخنگوي وزارت امورخارجه امريکا گفت :‌به اعتقاد ما شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي بايد عدم پيروي ايران را از درخواست هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي به شوراي امنيت سازمان ملل گزارش کند.
بوچر به خبرنگاران گفت :‌ با توجه به عملکرد سال گذشته ايران در باره تمايل اين کشور به ناديده گرفتن فشارهاي جاري بين المللي براي پايان دادن به فعاليت هاي هسته اين کشور و همکاري کامل با آژانس بين المللي ،‌هم اکنون هم بستر قانوني و هم ضرورت امنيتي براي ارجاع برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت فراهم شده است .
کالين پاول ، وزيرامورخارجه امريکا نيز صبح امروز گفت اکنون زمان آن رسيده است تا آژانس بين المللي انرژي اتمي برنامه هسته اي ايران را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد.
پاول با تکرار اتهامات امريکا درباره تلاش ايران براي دستيابي به تسليحات هسته اي تاکيد کرد که امريکا همچنان به فشارهاي ديپلماتيک خود به کشورهاي عضو شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي جهت ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل ادامه مي دهد.
به گفته مقامات ايران اتهامات امريکا عليه ايران در حالي ايراد مي شود که در گزارش اخير آژانس بين المللي انرژي اتمي به صراحت تصريح شده تاکنون هيچ مدرکي دال بر تاييد اتهامات امريکا عليه ايران کشف نشده است .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ديپلمات ها در وين نيز با اشاره به اين بند گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي که گفته ايران را در باره وارداتي بودن آلودگي هاي اورانيوم غني شده تاييد مي کند ، پيش بيني کردند که رايزني هاي ديپلماتيک امريکا براي جلب حمايت شوراي حکام در نشست آتي کارآمد نخواهد بود.

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/11572

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'امريکا همچنان به ارجاع برنامه هسته اي ايران به شوراي امنيت اصرار دارد، خبرگزاري فارس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016