شنبه 9 خرداد 1383

سيامك پورزند از بيمارستان مرخص شد، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
با بهبود وضعيت جسمي سيامك پورزند، وي روز گذشته از بيمارستان مرخص شد.
خواهر پورزند در همين باره به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: با تشخيص پزشكان معالج و بهبود نسبي وضعيت جسمي برادرم، وي روز گذشته پس از 9 روز بستري شدن از بيمارستان مرخص شد.
بنا به گفته خواهر پورزند مدت زمان مرخصي اعطا شده به پورزند به اتمام رسيده اما وي همچنان براي بهبود وضعيت جسماني‌اش نيازمند مرخصي است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://khabarnameh.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/8302

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سيامك پورزند از بيمارستان مرخص شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016